ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄ

Հայկական ուրոլոգիական ասոցիացիայի (ՀՈՒԱ) անդանմները ավտոմատորեն գրանցվում են որպես կոնգրեսի մասնակիցներ:

Ոչ ՀՈՒԱ անդանմները, որոնք ունեն ծրագրավորված ելույթներ, նույնպես ավտոմատորեն գրանցվում են որպես կոնգրեսի մասնակիցներ: 

          Մնացած բոլորը,  ուրոլոգները և ոչ ուրոլոգները, որոնք ցանկանում են մասնակցել ժողովին, կարող են դիմել Տարեկան ժողովի Կազմակերպչական կոմիտե այստեղ (հղում “Կոնտակտային ինֆորմացիա”)` «Հրավիրված անձի» կարգավիճակ ստանալու համար: Այս կարգավիճակը տրվում է ըստ Կազմկոմիտեի հայեցողության և անվճար: